top of page

כללי שימוש בחומרים מהאתר

שימוש ציבורי, או פירסום ברבים (כולל אתרים אחרים ורשתות חברתיות), או הפצה ברבים בכל צורה אחרת של החומרים מהאתר מותנית בקיום כל התנאים הבאים:

​א. חובה לקבל רשות בכתב מהרב.

ב. אסור לעשות בחומר המועתק כל שינוי.

ג. בכותרת כל פריט המועתק מהאתר חובה לציין את הקישור למיקומו המקורי באתר.

ד. מותר להפיץ או לפרסם קישורים לחומרים מהאתר.

bottom of page